ความร่วมมือครั้งสำคัญ “เมดีซ กรุ๊ป” และ “อุดรศัลยกรรมตกแต่ง”

เปิดตัว  BIOLongevity เทคโนโลยีสู่การมีชีวิตยืนยาว และศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) แห่งแรก

เพื่อรุกตลาดสุขภาพอีสานตอนบนและประเทศลาว

– มุ่งเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าอีสานตอนบน ต่างชาติและประเทศลาว ที่เน้นการวางรากฐานสุขภาพด้วยแนวทางใหม่

– BIOLongevity เทคโนโลยีสู่เป้าหมายการมีชีวิตยืนยาว ด้วยสุขภาพและรูปลักษณ์อ่อนเยาว์ที่ดูดีกว่าเดิม

– มิติใหม่ของการสร้างความสุขบนเป้าหมายการมีชีวิตยืนยาว

Related posts