ด้วยรักและห่วงใย เราจะสู้ภัย โควิท 19 ไปพร้อมๆกัน

               พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  มาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง ได้รับฟังบรรยายสรุป สภาพปัญหา และได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และได้มอบน้ำดื่ม 3,300 ขวด  แอลกอฮอล์เหลว จำนวน 100 ขวด และ 15 แกลลอน เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่

               ขอขอบคุณ ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย” พร้อมด้วย ‘Siam Elephant’ โดยคุณณัฐชา ลือสี และ “คุณณพล แก่นสาร” ที่ให้การสนับสนุนฯ

               ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ยังคงมีขวัญกำลังใจดี และปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไป

Related posts