พัฒน์นรี แทนขุนทด นายกหญิงเหล็กแห่ง อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด สืบสานพระราชดำริปลูกป่าในใจคน จัดใหญ่กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ชาวบ้านแห่ร่วมงานเกือบ 400 คน

               วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกป่าช้า บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายก อบต.ตะเคียน นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ ปลัด อบต.ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียน ทุกฝ่าย นายธวัช  ศิริปริญญานันท์ สจ.เขต2 อ.ด่านขุนทด พ.ต.อ. ภูไท เชาว์สูงเนิน ผกก.สภ.ด่านขุนทด ส.ต.ต.พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองแดง ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 น.ส.สุนารี เทิ่งขุนทด กีฬาฟลอร์บอลเหรียญเงินซีเกมส์ครั้งที่ 28 และ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชน จิตอาสา ผู้นำชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณปี 2565 โดยมี นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองฯ เป็นตัวแทน นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอด่านขุนทดเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งหลังจากที่ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานต่างพร้อมเพรียงกล่าวคำปฏิญาณ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

               นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายก อบต.ตะเคียน กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ทาง อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนป่าไม้ในประเทศ ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมิทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีปณิทานอันแน่วแน่ในการสร้างความรักต้นไม้หวงแหนป่าไม้ ด้วยการสร้างความสามัคคี ในพระดำริปลูกป่าในใจคน คือต้องปลูกฝังความรักผืนป่าในใจผู้คนเสียก่อน

               นางพัฒน์นรี แทนขุนทด กล่าวต่อว่า ตนเองและทาง อบต.ตะเคียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาดูแลตลอดจนทดแทนธรรมชาติ เพราะทุกวันนี้ต้นไม้ ป่าไม้ถูกทำลายหายไปจากประเทศไทยเยอะ จึงช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ตามนโยบายกรมการปกครอง วันนี้เราได้นำต้นแคนา ต้นจิ ต้นไผ่กิมจู ต้นมะขาม ต้นสะเดา รวม 500 ต้น มาให้ประชาชนและเหล่าจิตอาสามาร่วมกันปลูก ตนเองอยากฝากพี่น้องชาว ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด ให้ช่วยกันอนุรักษ์ปลูกป่าและรักษาต้นไม้ที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกในวันนี้ให้เติบโตเพื่อที่นำมาใช้ประโยชน์จนถึงลูกหลานต่อไป

               สาธารณะประโยชน์โคกป่าช้า บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียน แห่งนี้อดีตเคยเป็นสุสานเก่า ซึ่งทาง อบต.ตะเคียน จะริเริ่มปรับภูมิทัศน์ให้เกิดร่มเงารวมถึงประโยชน์อื่นๆให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในวันข้างหน้า

               นางพัฒน์นรี ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า ตนเองรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นชาวบ้านแห่ร่วมงานอย่างจำนวนมากนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ชาวบ้านใน ต.ตะเคียน จะได้พัฒนาริเริ่มสืบสานตามพระปณิทานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  และ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และที่สำคัญได้เห็นความตั้งใจ ความสามัคคี ของเหล่าข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อ.ด่านขุนทด มารวมพลังเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

              สุดท้ายต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ประชาชนจากทุกหมู่ที่ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ มาออกโรงทานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอิ่มท้องกันทุกคน นางพัฒน์นรี กล่าว

Related posts