สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022” เพิ่มช่องทางการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับสินค้าผ้าทออีสานในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นับว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น/ ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ / ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี และผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง พร้อมการยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และสกลนคร เป็นหน่วยร่วมดำเนินการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ซึ่งในปีนี้ได้วางแผนจัดงานแสดงสินค้าผ้าทอจำนวน 2 ครั้ง ครั้ง แรกจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร และครั้งที่สองจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น โดยแนวทาง การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล เรามุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและแตกต่าง ผสมผสานกับเทคโนโลยี และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้นทุกช่องทาง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบโครงการสำคัญ (โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง) มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักใน บทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก” รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการค้าผ้าทออีสานในตลาดต่างประเทศ ที่ยังมีลู่ทางที่สดใส การเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศ นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับ ความต้องการตลาด”

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดกิจกรรมการจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 จ านวน 7 วัน ณ ลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอ จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 40 ราย รวม 40 คูหา เพื่อเป็น การส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอย่าง ครบวงจร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้มีการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ โรงแรม S.D.Avenue Hotel กรุงเทพฯ โดยมีนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์/ นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น / นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
นายนิยุทธ์ สืบสาย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

โดยกำหนดให้มีพิธีเปิด ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่าน บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ท่านพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ท่านพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเครือเซ็นทรัล ร่วมแสดงความยินดี

กิจกรรมภายในงานครั้ง ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าผ้าทอล้ำค่า จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 คูหา มาจำหน่ายในรูปแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ ผ่าน E-Catalog เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร ผ้าซิ่น ตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้าใยกัญชง จังหวัดเลย รวมไปถึง หมวก กระเป๋า และเครื่องประดับตกแต่งจากผ้า เป็นต้น ในส่วนของการแสดง มีดังนี้ คือ

– วันที่ 26 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ต่าย อรทัย”

– วันที่ 27 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ข้าวทิพย์ ธิดาดิน”

– วันที่ 28 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลาล่า ลูลู่”

– วันที่ 29 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “ลำเพลิน วงศกร” – วันที่ 30 เมษายน 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “เต๋า ภูศิลป์”

– วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “นุช วิลาวัลย์”

– วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ศิลปิน “เวียง นฤมน”

ร่วมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม / สินค้านาทีทอง / เล่นเกมส์แจกคูปองเงินสด 100 บาท /แจกคูปองชิง รางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน /พลาดไม่ได้กับการเจรจาจับคู่ธุรกิจเสมือนจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน Zoom Webinar

Related posts