งานสัมมนา กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ISMED นำเสนอ โมเดล 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด

นายวิษณุ ทับเที่ยง (กลาง) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา  “พลิกเมือง ด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขุมกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย” โดยมี นายธนนนทน์ พรายจันทร์  (ที่ 3 ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้การต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือISMED นำเสนอโมเดล 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ พร้อมบ่มเพาะพัฒนายกระดับศักยภาพ SME ไทยให้เติบโต มั่นใจโมเดลนี้จะเกิดพลังหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ  “ทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน SMEs ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่”  โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมพูดคุย อาทิ ศรัณย์ ภู่พัฒน์ (ที่ 5 ซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ  ตลาดเงิน และบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน),  ศิริญา เทพเจริญ (ที่ 6 ซ้าย)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และ สายัณห์ ไวรางกูร ที่ปรึกษาด้านการเงิน  มาร่วมงาน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts