ชาวบ้านจ.สระแก้ว ร้องเรียน ผ่าน “ทรงกลด ใสแก้ว” ช่วยส่งต่อการแก้ไขปัญหา

ชาวบ้านร้องเรียน ผ่านคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ) เรื่องที่ทิ้งขยะปัจจุบัน สร้างปัญหา กลิ่น และภาพลักษณ์หน้าด่านเข้าจุดผ่านแดนบ้านเขาดินใหม่ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงกรด ใสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวเกษตรกร ที่ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา และอ.คลองหาด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีชาวบ้าน บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้เดินทางมาร้องเรียนผ่านคุณทรงกรด ใสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องในความไม่สะดวกหลายอย่างของจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง กัมพูชา เพื่อขอย้ายจุดคัดแยกขยะถาวรไปอยู่ในพื้นที่คัดแยกขยะแห่งใหม่อยู่ชายป่า แนวเขตติดต่อกับตำบลทับพริก อรัญประเทศ ก็จะได้รับความสะดวกกับชาวบ้าน ในการคมนาคมขนส่งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ในกรณีนี้ คุณทรงกรด ใสแก้ว ได้รับเรื่องไว้แล้วและจะนำเรื่องหารือกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

Related posts