“วิโรจน์” ลาออกจากพรรคก้าวไกล โดดลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ

              นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมตัวลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้แถลงข่าวแถลงข่าวลาออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

              พร้อมกันนี้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อ นางสราพร เจนนุวัตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้รายละเอียดในหนังสือลาออก นายวิโรจน์ มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Related posts