นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ เดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มทำงานวันแรกห่วงสถานการณ์น้ำท่วม รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือคนจน เพื่อเป้าหมายยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พี่น้องประชาชนมีความสุข

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ เดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มทำงานวันแรกห่วงสถานการณ์น้ำท่วม รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือคนจน เพื่อเป้าหมายยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส พี่น้องประชาชนมีความสุข

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจากภาคอีสาน มารับราชการครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส แต่เป็นคนที่เข้าใจและรู้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี ที่มีพี่น้องประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ เพราะเกิดที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได้เรียนหนังสือในพื้นที่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบรัฐศาสตร์บัณฑิต คุณนายเป็นคนอำเภอเมือง จัดหวัดสงขลา บรรจุรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอบันนังสตา ปี 2531 เป็นปลัดอำเภอยะหา ทำงานศอ.บต.ยะลา ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง อยู่จังหวัดยะลา 15 ปี และเป็นป้องกันจังหวัดปัตตานี เป็นนายอำเภอนำร่อง เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พิเศษ ซึ่งอาสาสมัครโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับรุ่น ครั้งแรกที่อำเภอแม่ลาน แล้วมาเป็นนายอำเภอหนองจิก นายอำเภอโคกโพธิ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี อยู่จังหวัดปัตตานี 12 ปี รวม 2 จังหวัด 27 ปี ช่วงปี 2547 เหตุการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังมีปัญหาเกิดความไม่สงบพอดี จากนั้นไปเป็นปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เดินทางรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้า สำนักงานจังหวัดนราธิวาส, พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผบก.ภ.นราธิวาส, นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส, นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก, นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ, นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ, ว่าที่ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ, นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี, นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง, นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ, นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, ว่าที่ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ, นายมามะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง, นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง, นายหฤษฎ์ มาหามะ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสาคร, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน, เพื่อนร่วมรุ่นนักศึกษาปริญญาโทนิด้ายะลา รุ่นที่ 1 ปี 2538 (ผู้ว่าสนั่นคนดีน่ารักที่สุดของรุ่น) และนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า มีความตั้งใจว่าคงจะมีโอกาสมาทำงานจังหวัดนราธิวาส เพราะไม่เคยทำงานที่นราธิวาสมาก่อน เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯจึงมีความยินดีและดีใจมาก ที่มาทำงานนราธิวาสตามที่มีความตั้งใจไว้ ในโอกาสนี้อันดับแรกต้องขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุน พณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ซึ่งเป็นผอ.ศอ.บต.สมัยนั้น, ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,นครศรีธรรมราชและปัตตานี,นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี,นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและรองเลขาธิการศอ.บต. 2.เต็มที่จะทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกอย่างสมกับที่ได้รับความไว้วางใจ  3.เต็มใจจะเอาใจเข้าไปทำงานให้เข้าถึงความรู้สึกของประชาชนจริงๆ จะนำรูปแบบเมืองท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่กาฬสินธุ์ผมทำโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง เป็นการช่วยคนจนในพื้นที่ ต่อไปนี้ ถือโอกาสขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กอดคอกันทำงาน เพราะผมจะทำงานคนเดียวไม่ได้ เพื่อสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสให้ประชาชนมีสุข

สำหรับสถาณการณ์น้ำท่วมวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ลุ่มน้ำสายบุรี บ้านท่าเรือ อำเภอรือเสาะ ระดับน้ำ+19.28 ม. ต่ำกว่าตะลิ่ง 5.22 ม. ลดลงจากเมื่อวาน 0.67 ม. ปกติ,ลุ่มน้ำบางนรา บ้านตันหยงมัส อำเภอะระแงะ ระดับน้ำ+14.21 ม. ต่ำกว่าตะลิ่ง 1.37ม. ลดลงจากเมื่อวาน 1.00 ม. ปกติ , ลุ่มน้ำสุไหงโกลก สะพานลันตู อำเภอสุไหงโกลก ระดับน้ำ+9.95 ม. สูงกว่าตะลิ่ง 0.65 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อ .20 ม. ล้นตะลิ่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอสุไหงโกลก บางหมู่บ้าน ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มากว่า 10ปีแล้ว จะได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพต่อไป

Related posts