“กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม” จัดพิธีปิดกิจกรรม “DiProm Genius Transformation : DGT” รุ่นที่ 1 เรียบร้อย

              กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าสู่ระดับแนวหน้า โดยการพัฒนาองค์ความรู้ บ่มเพาะและสร้างเครือข่ายตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจแบบเข้มข้น DiProm Genius Transformation : DGT พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง Transform ธุรกิจไปสู่อนาคตด้วยกันอย่างยั่งยืน

              โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 สัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรม DiProm Genius Transformation : DGT 2021 ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมกว่า 100 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาองค์ความรู้จากวิทยากรและโค้ชชั้นนำแนวหน้าระดับประเทศ ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจกว่า 20 คน ซึ่งวันที่ 18 กันยายน 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมมาสู่พิธีปิดงานกิจกรรม DiProm Genius Transformation : DGT รุ่นที่ 1 กิจกรรมการปรับปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก “ดร.ณัฐพล  รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ “ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช” ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสรุปหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ พร้อมพิธีการประกาศรางวัล The Best Case และ Success Case Award ซึ่งเป็นรางวัลอันเป็นผลผลิตจากความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้จริง               ซึ่งในงานยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง ปิดท้ายความประทับใจกับมินิคอนเสิร์ต THE NEXT TRANSFORMATION PARTY โดยนักร้องสายชิลล์มากความสามารถ คุณปิงปอง ศิรศักดิ์ และ คุณโรส ศิรินทิพย์  ซึ่งรับชมความน่าสนใจทั้งหมดนี้ผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming ทาง Facebook Fan page กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Related posts