อ.สุกัญญ์วรา ไพศาลธิติรัช นำทีม แหม่มวิเวียน ระวี มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

24 กค.2564 อ.สุกัญญ์วรา ไพศาลธิติรัช และศิษยานุศิษย์ แหม่มวิเวียน ระวี ,น็อต ภัทร์สพล  มอบพัดลม 30 ตัวและ ตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พักคอย ป้องกันโควิค19 วัดทับไทร จ.จันทบุรี โดยมี พระครูสถิตธรรมานุวัตร (เจ้าอาวาสวัดทับไทร)เป็นผู้รับมอบ ศูนย์พักคอยป้องกันโควิค19 วัดทับไทร สร้างขึ้นเพื่อ เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก เพื่อช่วยเหลือ ภิกษุ สามเณร วัดทับไทร ช่วยเหลือชาวบ้านทับไทรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือที่ไปกลับจังหวัดโซนสีแดง โดยมีการกักตัว 14วันตามเกณฑ์ ช่วยให้ครอบครัวไม่เดือดร้อน และปลอดภัยทุกคน ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องพร้อมใจกันช่วยเหลือกัน ให้คนไทยทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากไวรัส corona โควิด 19

Related posts