เฟสท์ ใน SCGP และชมรม ASQ – ALQ Thailand ร่วมยกระดับมาตรฐานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2563: บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP ร่วมมือกับชมรม ASQ – ALQ Thailand ในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก พร้อมยกระดับการบริหารจัดการภายใต้แนวทางการจัดการพื้นที่ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

นางวิมล  จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และผู้อำนวยการแบรนด์  บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ใน SCGP กล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานภายในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ – ALQ Thailand ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมชั้นนำมากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ช่วยลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จึงช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  นอกจากนี้ เฟสท์ ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานกระบวนการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  จึงมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกชิ้นมีมาตรฐานในด้านความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตราย สัมผัสกับอาหารได้โดยตรง

“ผู้ประกอบการโรงแรมในสังกัดชมรม ASQ – ALQ Thailand ดูแลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย และเข้าพักในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก  ด้วยการให้บริการอาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลา 14 วัน  เฟสท์จึงนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปทรง ความจุ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกเมนูอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอาหารภายใน ASQ และ ALQ มากที่สุด  โดยเฟสท์นำเสนอสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ช้อยส์ ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร เหมาะกับกลุ่มอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของน้ำและน้ำมัน

“บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ สามารถเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ชิลล์ มีความแข็งแรง สามารถแช่เย็นได้ 5 วัน และนำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นร้อนได้  เมื่อใช้งานเสร็จสามารถลอกฟิล์มพลาสติกออก และตัวบรรจุภัณฑ์ซึ่งขึ้นรูปจากเยื่อธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน

“นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลอดกระดาษเฟสท์ ซึ่งมีความแข็งแรง ปราศจากสารเคลือบ และยังย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน  เป็นอีกทางเลือกเพื่อร่วมลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

เฟสท์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกชมรม ASQ – ALQ Thailand เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการให้บริการอย่างรอบด้าน และนับเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดการให้บริการแบบ New Normal ของโรงแรมในอนาคต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย จนถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อการยกระดับธุรกิจและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

Related posts