การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ “เยาวชนนักกฎหมายคดีชำนัญพิเศษ”

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ “เยาวชนนักกฎหมายคดีชำนัญพิเศษ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล President’s Award” วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีมที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Related posts