‘เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล’ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

‘เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล’ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี และทีมงาน ส่งมอบข้าวกล่องให้แก่โรงพยาบาลตากสิน และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 และยังนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหาร เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ต้องทำงานอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยในการทำงาน ทางบริษัทฯ จึงได้นำข้าวกล่องมาให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจว่า “เราจะต่อสู้ไปด้วยกัน” เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นี้ไปให้ได้

ซึ่งบริษัทเคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี  จะยังคงทำการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามคอนเซ็บของบริษัทฯ ที่ คุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์  หนึ่งในผู้บริหาร ผู้อยู่เบื้องหลังหลักของบริษัทฯ ยึดถือว่า “เราจะทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับมือกับอีกหลายๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น “โครงการข้าวเพื่อหมอ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งบริจาคอาหารกล่อง ไข่ไก่ ผลไม้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ กว่าหลายร้อยพื้นที่ หลายหมื่นครัวเรือน

Related posts