“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์แก่คณาจารย์และนักเรียน ต้อนรับวันเปิดเทอมแบบ New Normal ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

แว่นท็อปเจริญ ตระหนักถึงความปลอดภัยด้าน สุขภาพของคณาจารย์และนักเรียน เดินหน้ามอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์ต้อนรับวันเปิดเทอมแบบนิวนอร์มอล เพื่อลดความเสี่ยงจากสิ่งปนเปื้อนบริเวณดวงตาและใบหน้า โดยเฉพาะคณะครูผู้สอนและเด็กนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ จึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมี  คุณจรัสศรี ศรีมณี (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และคุณณัฏฐา มะระกานนท์ (ที่2 จากขวา) กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันก่อน

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน ร่วมมือและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @top_charoen

Related posts