ในหลวง พระราชทานเครื่องสักการะ ผ้าไตร ไทยธรรม ถวายแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นผู้เชิญเครื่องสักการะ ผ้าไตร ไทยธรรม พระราชทานมาถวายแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ,

การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๖๓  ณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Related posts