“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แว่นท็อปเจริญ ทราบดีว่าแว่นหน้ากาก Face Shield ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้นำทีมไปมอบแว่นหน้ากาก Face Shield สำหรับปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนบริเวณใบหน้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมส่งกำลังใจไปยังคณะแพทย์ พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยมี คุณวาสนา เทียมสุวรรณ หัวหน้างานรับบริจาคหารายได้และดูแล ผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายโครงการพระดำริ (ที่2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบแว่นหน้ากาก Face Shield  ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันก่อน

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน ร่วมมือและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @top_charoen

Related posts