เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรู้จักวัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และนมัสการองค์หลวงพ่อในโบสถ์หรือพระพุทธศิลาศักยมุนี

วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับ ขอเริ่มต้นการเดินทางไปเที่ยว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มาเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 และไปที่วัดขนอนหนังใหญ่ วัดนี้ติดแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดนี้เคยเป็นด่านจัดเก็บภาษีเรือสินค้าที่ผ่านเข้าไปส่งสินค้าในเมืองกาญจนบุรี เรียกด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีอากร) สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

 สำหรับวัดขนอนหนังใหญ่สร้างขึ้นมาในปี 2327 ในสมัยกรุงธนบุรี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดนี้ แต่เดิมเป็นป่าไม้หรือป่าหนาทึบ ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากเช่นลิง และนกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะนกกามีมาก อาศัยเกาะตามกิ่งไม้ มีทั้งป่าไม้แดง ไม้เต็งรังและไม้ยางเป็นต้น ดังนั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้วชาวบ้านเรียกวัดป่ากานอนโปราวาส

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเยี่ยมราษฎรทางชลมารคตามแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชมชาวจีนริมแม่น้ำแม่กลองและทรงทอดพระเนตรตามวัดต่างๆ มีต้นโพธิ์อยู่หลายวัด จึงทรงโปรดฯ พระราชทานชื่อตลาดแห่งนี้ว่าโพอาราม ตลาดโพอารามมีชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขายกันมาก เมื่อพูดคุยหรือถามไถ่กัน ชาวจีนออกสำเนียงไม่ชัดเจน คำว่าโพอาราม โพอารามก็เพี้ยนมาเป็นโพธารามถึงทุกวันนี้ฮ่าๆ เป็นเช่นนี้เอง

ส่วนวัดป่ากานอนโปราวาส ต่อมาล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯให้ข้าราชบริพารตรวจวัดต่างๆ ในเขตโพธาราม สมัยนั้นหลวงปู่กล่อมเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากานอน หลวงปู่กล่อมเห็นว่าชื่อวัดนี้ไม่เพราะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดขนอนหรือชาวบ้านบอกว่าอาจจะเรียกเพี้ยนก็เป็นไปได้นะครับ เพราะคำว่าวัดกานอนอาจจะเพี้ยนมาเรียกชื่อวัดขนอนได้เช่นกัน

และต่อมาทางวัดขนอนได้อนุรักษ์หนังใหญ่ไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก็เลยทำให้วัดขนอนมีสร้อยต่อท้ายว่าวัดขนอนหนังใหญ่ถึงปัจจุบันนี้แหละ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยววัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1.เยี่ยมชมอุโบสถและใบเสมารอบอุโบสถส่วนภายในอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธานคือหลวงพ่อศิลาศักยมุนี พระพุทธรูปเก่าแก่คู่กับวัดนี้มาตั้งแต่สร้างวัด

2.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของหนังใหญ่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่

3.นมัสการขอพรหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสผู้ริเริ่มอนุรักษ์หนังใหญ่

4.ทุกวันเสาร์ อาทิตย์มีตลาดด่านขนอนและการแสดงหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยครับ

สำหรับวัดขนอนหนังใหญ่น่าเดินทางไปเที่ยวมาก พาน้องๆ ไปศึกษาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่และเยี่ยมชมอุโบสถโดยเฉพาะใบเสมาเก่าแก่มาก หาชมได้ยาก ไปนมัสการองค์หลวงพ่อในโบสถ์หรือพระพุทธศิลาศักยมุนี ซึ่งชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับ

ท่านที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเขต จ.ราชบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรี โทรศัพท์ 032-919176 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน

#รักษ์เที่ยว #รักษ์ทะเลไทย

#รักษ์สุมทรสงคราม #รักษ์ตัวเองนะ

#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel

#เที่ยวเพลิน #tourismlocallife

#STNewsThailand

#จังหวัดราชบุรี #วัดขนอนหนังใหญ่ #โพธาราม

Related posts