สมาคมผู้สือข่าวบันเทิงแห่งประเทศไ​ทย จัดงาน “มณีเมขลา” ​ครั้งที่​ 2​ เพื่อเชิดชูเกียรติคำว่า “แม่”

 

สมาคมผู้สื่อข่าว​บันเทิง​แห่ง​ประเทศไทย​ (สบท.)​ โดย คุณชาตรี​  ศรียาภัย​ นายกสมาคม​ฯร่วมกับศูนย์​การค้า​คริสตัล​ จัดงานมอบรางวัล ​“มณีเมขลา” ครั้งที่​ 2​ ประจำปี​ 2562​ ในกรณีพิเศษ​ ภายใต้โครงการ​ สานสายใยผู้สร้าง​ ผู้ให้​ สู่ผู้รับ​ ทำดีเพื่อแผ่นดิน​ มอบรางวัลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมคนดีในสังคมให้มีกำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดี​ในโอกาสต่อไป​

การจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้​ ได้รับพระเกียรติ​จาก​ ท่านหญิง​(หม่อมเจ้า)​ ประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์  กรโกสิยกาจ​ พระราชนัดดาในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ได้เสด็จมาเป็นองค์​ประธาน​ในการมอบรางวัลให้กับคนดีศรีแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ​ทหาร​ ทุกเหล่าทัพ​ ตำรวจ​ พลเรือน​ เจ้าของกิจการที่สร้างคุณงามความดี​ให้กับแผ่นดิน​ ที่ได้รับการคัดเลือก​จากคณะกรรมการ​เพื่อเข้ามารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคน​ ภายในลานอเนกประสงค์​ของศูนย์การค้า​คริสตัล​ ปาร์ค ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์​ การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​ พร้อมรอยยิ้มของคนร่วมงาน.

สำหรับผู้รับรางวัล แบ่งออกเป็น

สาขาข้าราชการไทย มี 16 รางวัล ได้แก่

 1. พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา (บิ๊กต้อย) รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.)
 2. พลตำรวจโท สาโรช นิ่มเจริญ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 3. พลตารวจตรีจิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 4. พันตำรวจเอก กัมพล รัตนประทีป ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล ลุมพินี
 5. พันตำรวจเอก เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปราม
 6. พันตำรวจเอกภาส สิริสุขะ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 7. นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 (นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ)
 8. นาวาเอกอิทธิเชษฐ์ มูลลิสาร รองผู้อำนวยการกองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
 9.  นาวาเอก ทนุชาย แท่งทอง รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ สำนักส่งกำลังบำรุ ง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
 10. พลตรีธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักปฎิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ปฎิบัติหน้าที่โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใราชอาณาจักร
 11. พันเอกประกาศิต สาคุณ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาค 1
 12. พันเอกชุมพร อินทร์ทองน้อย ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร
 13. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข(ปฏิบัติการด้านข่าวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ / คลินิกเถื่อน / หมอเถื่อน ฯลฯ (ปี 2558 – 2561)

14.นายสิรวิชญ์ สุขโต นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา
 2. นายสยาม นนท์คาจันทร์ (ระหัสเจ้าหน้าที่ 0072) ปัจจุบันชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน สำนักอำนวยการกลาง และปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสถาบันสำนักอำนวยการกลางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สาขาแม่พิมพ์ มี 5 รางวัล ได้แก่

 1. นายองค์ แสงคา ศิลปินพื้นบ้าน ตัวแทน ภาคเหนือ สร้างพระสานหวาย / ไม้ไผ่ปั้นพระด้วยข้าวเหนียว
 2.  นายสุพันธ์ ชะใบรัมย์ ครูมวยไทยโบราณ ผู้สืบสานศิลปะไทยไปทั่วโลก
 3. นายผุดผาดน้อย ออมกลิ่น ครูมวยไทยโบราณ ผู้สืบสานศิลปะไทยไปทั่วโลก
 4. นายวรวุฒิ นามด้วง ครูมวยไทยโบราณ ศิลปะป้องกันตัวของไทย
 5. จ.ส.อ.ณรงค์ อินพรม ครูมวยไทยโบราณ ผู้สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

 สาขาแม่แบบการทำดี จิตสาธารณะ (จิตอาสามี 9 รางวัล ได้แก่

   22.นายเรืองไชย สุขเกษม (อ.อ๊อด) ผู้มีจิตวิญญาณของผู้ให้เพื่อมนุษย์ ด้วยความเต็มใจโดยยึดหลักธรรมะ ผู้นำปฏิบัติธรรมแบบฆราวา ณ วัดโพธิสว่าง (วัดน้อย) อ. เมือง จ. อุดรธานี

 1.  นายนฤชา กมุทโยธิน พิธีกรสถานีโทรทัศน์ ข่าวช่อง 8
 2. นางสิตารินทร์ เฉลิมรัตนโยธิน รองหัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายรายการ ททบ.5
 3. นางสาวปรินทร ธิดีธีระรัตน์ ศิลปิน พิธีกร พรีเซ็นเตอร์ go ayutthay พระนครศรีอยุธยา 2560
 4.  นางสาวทองเนื้อเก้า คำพิมพ์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 36
 5. คุณกุลกนก หว่อง กรรมการ บริษัท ชิคโซไซตี้ จากัด (เจ้าของฉายานางฟ้าหัวลาโพง)
 6. นางสาวบัณฑิตา ฐานวิเศษ นักแสดง, พิธีกร, นางแบบ
 7. นายธีระ ธัญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าว ช่อง8
 8.  นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD
 9.  นายชัยธัช เธียรถาวร เลขาธิการ มูลนิธิ จิตโสภณภาวนาที่ปรึกษาสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 10.  นางสาวชัญญา ภากรพัฒน์ ผู้ประกาศ ข่าวช่อง 8
 11. นายวาทิต โสภา นักร้อง, นักแสดง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD
 12. นางสาวอารีวรรณ์ บุญเกิด ที่ปรึกษา รายการธรรมะอาสา ททบ.5
 13.  นางเพชรรัตน์ มูลลิสาร กรรมการชมรมไทยพัฒนาสร้างสรรค์สังคม
 14. นายชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD
 15. นายยลณกัณฑ์ กรณณัฐวีร์ ผู้ประกาศ ข่าวช่อง 8
 16.  นางสาวบุญธิดา ตันตยานุรักษ์ กรรมการบริษัท เรือนไทย-ลายทอง จำกัด กรรมการบริษัท ฮอไรซัน กรุ๊ป จำกัด ประธานบริษัท ฮอนตัน กรุ๊ป จำกัด
 17. นายสถาพร ริยะป่า ผู้ประกาศ ข่าวช่อง 8
 18. นางสาวภณิตา สิงห์ณรงค์ นักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 19. นายอธิวัฒน์ กาญจนภิวัฒน์ ดารานักแสดงภาพยนต์ ผู้กำกับภาพยนต์
 20.  นางสาวธาริณี จำปี
 21.  วง No Limit 69 กลุ่มศิลปินผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

   สาขานักบริหาร ผู้นำองค์กรดีเด่น  มี 3 รางวัล ได้แก่

44.นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

 1. นางสุมณฑา เคยอาษา
 2. นายธราวุฒิ ฤทธิอักษร ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี (Bright TV)

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งนักแสดง ผู้ประกาศข่าว และ นักธุรกิจ อีกหลายรางวัล ในจำนวนนี้มี นายสุวิช สุทธิประภา ผอ.ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MCOT Radio Network สาขานักบริหารผู้นำองค์กร ด้านสื่อสารมวลชน นักจัดรายการโทรทัศน์ และวิทยุดีเด่น

และนางสาวทวินันท์ คงคราญ ผู้ประกาศจากช่อง 5  โดย นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ

Related posts