ประชุมตั้งชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์

ประชุมตั้งชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์

เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ โดยมีการประชุมหารือกันในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวนลุมไนท์บาซาร์ ถนนรัชดาฯ สี่แยกลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ในที่ประชุมมีมติ จัดตั้ง “ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์” โดยเลือกให้นายสมบัตร ศรีนา เป็นประธานชมรม ฯ  แต่ตั้งให้ นายประภาส คุณามาตย์ (บก.อำนวยการ สำนักข่าวเอเชียมอร์นิ่ง) เป็นรองประธานฯ คนที่ 1  นายสุทน รุ่งธัญรัตน์ (ผู้ดำเนินรายการวิทยุคลื่นข่าว FM 100.5 อสมท.) เป็นรองประธานฯ คนที่ 2   นางสาวธนนรินทร์ วิวิตรวิชนันท์ เป็นกรรมการธุรการ  นายบุญเที่ยง เมาท์ศรี และ นายสมนึก จันทร์เฉิด เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้แก่  นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร (ประธานที่ปรึกษา)  นายพลาดิสัย สิทธิธัญกิจ  และ นายเจษฎา เตชะประเสริฐพร ส่วนนายประวิตร์ จารุภวงศ์  เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

1

สำหรัวัตถุประสงค์ของ ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารในวงการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เพิ่มยอดขาย เช่นร้านอาหาร ที่พักและร้านค้า ของที่ระลึก

ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์จะขับเคลื่อนไปโดยคณะกรรมการและสมาชิก อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะให้สมาชิกชมรมลงพื้นที่ไปทำข่าวประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-6315019 (สมบัตร ศรีนา)

Related posts