“ซือดะ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์มุสลิม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด พร้อมเปิดตัว “หอยลายผัดฉ่าทรงเครื่อง” ภายในงาน “รอมฎอน ซิตี้” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.62 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

“ซือดะ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์มุสลิม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด พร้อมเปิดตัว “หอยลายผัดฉ่าทรงเครื่อง” ภายในงาน “ รอมฎอน ซิตี้”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.62 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงาน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอด ( เดือนรอมฎอน)  ประจําฮิจเราะห์ศักราช 1440  (IFTAR DINNER) แก่เด็กนักเรียน จากสถานสงเคราะห์และฝึกวิชาชีพชีพเด็กกำพร้าบ้านซัยยีดะฮ์ ซัมส์ และนักเรียนจากโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิด ดีนียะห์ (บ้านดอน)

0

การจัดงานเลี้ยงละศิลอด เป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำภายหลังจากได้ถือศิลอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อพี่น้องชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนอันประเสริฐ เดือนอันทรงเกียรติยิ่ง โดยพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคำาภีร์อัลกรุอ่านให้ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการประพฤติตน ตามหลักศาสนบัญญัติ และถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด และศึกษาพระคัมภีร์อัลกรุอ่าน รวมทั้งบริจาคทานอันเป็นการรักษาคุณงามความดี การปฏิบัติถือศีลอดในเดือนนี้ นับเป็นการทดสอบความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ และดำรงตนให้อยู่ในหลักการของศาสนาได้ฝึกความอดทนต่อ อุปสรรค ความยากลำบาก ความอดกลั้น และทางจิตใจให้บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีไมตรีจิตต่อกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันของสังคม

3 2

 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป “ซือดะ” ซึ่งเป็นบะหมี่ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล และเป็นแบรนด์ผู้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญยิ่งของเดือนรอมฎอน เดือนอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนี้ผ่านการจัดงานเลี้ยงละศิลอดให้กับพี่น้องมุสลิม ประจำ ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในครั้งนี้ถือเป็นการคืนกำไรและสร้างสรรค์คุณค่าให้สังคม และเป็นการตอกย้ำว่า   “ซือดะ” เป็นแบรนด์ ที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวมุสลิมมาช้านาน

5 1

 

นายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทโรงงาน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดกล่าวว่า

“ในฐานะที่ได้เป็นตัวแทนบริษัท รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีเกียรติของชาวมุสลิม ที่จะได้มาถือศีลอดได้มาศึกษาคัมภีร์พระคัมภีร์อัลกรุอ่าน  เรารู้สึกยินที่ได้มาเป็นภาพจัดเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กนักเรียน ซึ่งทาง “ซือดะ”ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับชาวพี่น้องมุสลิมมาโดยตลอด  แต่ปีนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด IFTAR DINNER อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้เรายังจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกเรื่อย ๆ ในระยะเวลาใกล้ ๆ นี้ก็จะมีการบริจาคที่กรุงเทพฯ  ”

4 6

นายยศสรัลกล่าวเพิ่มเติมว่าในงาน รอมฎอน ซิตี้  ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวัน 18-21 พ.ค.62 นอกจากทาง “ซือดะ” จะรับหน้าที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดแล้ว ทาง“ซือดะ” ยังได้มาออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ทาง “ซือดะ” ยังได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติหอยลายผัดฉ่าทรงเครื่องแบบแห้ง  ซึ่งเป็นเจ้าแรกในตลาดฮาลาล    ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์ที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวมุสลิมมาช้านาน

7 8

งาน รอมฎอน ซิตี้ นอกจากจะมีพิธีทางศาสนาอิสลามแล้ว ยังมีการกิจกรรมต่างๆ มีบูธสินค้า บูธอาหารมากมายมาจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงานด้วย

งาน  รอมฎอน ซิตี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค.62 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ รามคำแหง ซอย 2

 

 

 

 

 

 

Related posts