คอนเสิร์ต “ต้นกล้าแห่งความหวัง” มูลนิธิฉือจี้ เพื่อเด็กไทย

คอนเสิร์ต “ต้นกล้าแห่งความหวัง” มูลนิธิฉือจี้ เพื่อเด็กไทย

มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ในประเทศไทย ริเริ่มจัดโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือ ศาสนา ให้สามารถตั้งใจเล่าเรียนได้อย่างไร้กังวล
คอนเสิร์ต “ต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ เดอะบาซาร์ เธียเตอร์ ชั้น C อาคารสวนลุมไน้ท์บาซาร์ จัดโดย คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ฉือจี้ นำโดย คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล ประธานสมาคมแพทย์อาสาฉือจี้ สาขาประเทศไทย (TIMA) เพื่อมอบรายได้สมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลที่วางรากปักฐานที่มณฑลไต้หวัน และได้แผ่กิ่งก้านสาขาไปยังทั่วทุกมุมโลก ก่อตั้งโดยท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน

 

1concert1     1concert4

ภาคการแสดงได้รับเกียรติจากศิลปินคุณภาพ ตุ๊ก-วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ต้น-สุชาติ ชวางกูร, ต้อม เรนโบว์, ไท ธนาวุฒ, เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ ดำเนินรายการโดย ดู๋ สัญญา คุณากร โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ในประเทศไทย ดำเนินการสงเคราะห์ทุนการศึกษา “ต้นกล้าแห่งความหวัง” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดทุนทรัพย์ใน 168 โรงเรียน จำนวน 2,130 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 1,241 ทุนๆ ละ 2,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 566 ทุนๆ ละ 2,500 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 258 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 65 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

 

1concert2     1concert3     1concert5

สำหรับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ในประเทศไทย ได้ยกระดับจากสถานที่ติดต่อฉือจี้ เป็นสาขามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ประจำประเทศไทย โดยครั้งแรกจัดตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย สาขาย่อยอำเภอฝางขึ้น เพื่อผลักดันภารกิจการกุศลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากดำเนินงานการกุศลและดูแลบ้านพักคนชราอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้ดำเนินการเตรียมงานก่อสร้างโรงเรียน ควบคู่กันไป ปี 2005 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ระดับประถมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการวันแรก

 

1concert7     1concert6

 

 

 

Related posts