พระนครศรีอยุธยา จัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 สืบสานศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทย อย่างยิ่งใหญ่

พระนครศรีอยุธยา จัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15

สืบสานศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทย อย่างยิ่งใหญ่

 

พระนครศรีอยุธยา – พระนครศรีอยุธยา จัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 สืบสานศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทย อย่างยิ่งใหญ่ มีนักมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน จาก 69 ประเทศจำนวนกว่า 1,500 คน

ค่ำวันนี้ (17 มี.ค.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปกรสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครูมวยไทย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว

โดยมี นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกันเป็นประธานประกอบพิธี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของมวยไทย รักและห่วงแหนศิลปะมวยไทย ยกย่องและแสดงความเคารพบรมครูมวยไทย พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

 

1muay2

1muay3     1muay5

1muay4

1muay6     1muay8

1muay7

1muay9     1muay10

1muay11     1muay12

1muay13     1muay14

1muay15     1muay16

1muay17     1muay18     1muay19

1muay20     1muay21     1muay22

1muay23     1muay24

1muay25     1muay26

1muay27     1muay28

1muay29     1muay30     1muay31

1muay32     1muay33     1muay34

1muay35     1muay36     1muay37

1muay38     1muay39

1muay40     1muay41

1muay42

1muay43     1muay44     1muay45

1muay46     1muay47

1muay48     1muay49

Related posts