บิว กัลยาณี รับรางวัล“ศิลปินสตรีดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

บิว กัลยาณี รับรางวัล“ศิลปินสตรีดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

 

บิว กัลยาณี อาร์สยาม หรือ กัลยาณี เจียมสกุล ที่ได้รับรางวัล“ศิลปินสตรีดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Related posts