ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วม ตามรอยธัมม์ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ในประเพณี “ตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” แห่งเดียวในโลก

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วม ตามรอยธัมม์ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร

นประเพณี “ตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” แห่งเดียวในโลก

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมตามรอยเมตตาธัมม์ครูบามหาเถรเมืองแพร่ ในประเพณี “ตากธัมม์ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีตากธัมม์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจมีเพียงแห่งเดียวในโลกที่ วัดสูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นได้ใช้วิธีการเชิงประเพณี ที่ผสานความศรัทธาเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ในเรื่องอานิสงค์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ ถวายวัดถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้)ได้ขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกครูบากัญจนอรัญวาสี มหาเถร เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีมากกว่า 9,000 ผูก

กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย “การตากธัมม์” เกิดขึ้นโดยดำริของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาคัมภีร์ธัมม์จำนวนมาก โดยใช้วิธีการถวายธัมม์หรือการตานธัมม์มาเป็นปฐมเหตุในการจัดประเพณีตากธัมม์ ซึ่งมีการคัดลอก การตรวจเช็ค การรักษาความสะอาด การน าคัมภีร์ ธัมม์ออกมาตากแดด และการแห่คัมภีร์ธัมม์

ส่วน “การตานข้าวใหม่” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณชาวบ้านจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูกาลมาถวายด้วยวิธีต่างๆ เช่น ตักบาตร ตานขันข้าว เพื่ออุทิศไปหาพ่อแม่และบรรพบุรุษผู ้ล่วงลับ และเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำมารับประทาน

สำหรับ “การหิงไฟพระเจ้า” เป็นการนำไม้ขนาดกว้าง 1 นิ้ ว ยาวประมาณ 40-50 นิ้ว มาปอกเปลือกแล้วทาสีเหลือง นำไม้ไป ประเคนที่ประธาน แล้วนำเอามารวมกันทำเป็นกระโจมไว้ด้านหน้าวิหาร เพื่อทำพิธีจุดไฟ ซึ่งในอดีตพิธีนี้ปฏิบัติกันเพื่อให้ความอบอุ่นในช่วง ฤดูหนาวแด่พระสงฆ์และผู ้มาร่วมพิธี

ห้ามพลาดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญ  ชุดปฐมฤกษ์ เข้าสู่วิหารพระเจ้าใจ๋ดี จำนวน 62 คัมภีร์ นิทรรศการคัมภีร์ใบลานมีชีวิต (สาธิตกิจกรรมกว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จ านวน 10 ฐาน) เชิญชมขบวนอัญเชิญคัมภีร์ ธัมม์อันตระการตาที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 39 ขบวน พิธีกวนข้าวทิพย์ ข้าวแดง พิธีอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์ ชุดปฐมฤกษ์ ที่ ตากแดด แ ล้วประดิษฐาน บนหอพระไตรปิฎกอักขระล้านนา(หอฟ้ า)

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิต ศรัทธาร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสูงเม่น จ.แพร่ โทร.0 5454 1219 หรือ ww.watsungmen.com

 

 

 

Related posts