ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สัมผัสมนเสน่ห์ตะกั่วป่า แหวกว่ายธาราคุระบุรี จังหวัดพังงา เส้นทางที่ 2 วันที่ 26-27 ตค.2561

ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

สัมผัสมนเสน่ห์ตะกั่วป่า แหวกว่ายธาราคุระบุรี จังหวัดพังงา  เส้นทางที่ 2

วันที่ 26-27 ตค.2561

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า และนายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอคุระบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตามเส้นทางที่2 อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตมนต์เสน่ห์ตะกั่วป่า แหวกว่ายธาราที่คุระบุรี

 

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี เส้นทางที่2โดยเริ่มต้นที่ท่าเรือทุ่งตึก นั่งเรือข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้เตรียมการต้อนรับโดยการแสดง “ระบำนกเงือก” พร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน ชมการสาธิตการตำกะปิเคย การร่อนแร่ และสินค้าOTOP

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0008     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0015

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0011     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0012

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0005

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านบางขยะ ชื่อหมู่บ้านอาจจะไม่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ แต่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแหลมประกาลัง โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปชมประการัง ลูกสะบ้าทะเล ซึ่งเป็นไฮไลท์ของชุมชน สำหรับหมู่บ้านบางขยะยังมีสินค้าOTOP เช่น ลูกประคบสมุนไพร สบู่เหลว และขนมเต้าส้อ ที่มีความอร่อยให้ได้ลิ้มลองกัน

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0014

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0005

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0006     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0010

 

หมู่บ้านศรีเมือง ชุมชนเก่าที่เป็นที่ตั้งของวัดนิกรวราราม หรือวัดย่านยาว ซึ่งเป็นวัดที่เป็นที่พึ่งของขาวตะกั่วป่ามายาวนาน และเป็นจุดรวมของผู้ประสบภัยสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชุมชนนี้ยังมีตลาดริมน้ำโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปกันในเฉพาะวันอาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาก็สามารถซื้อสินค้าOTOP เช่น พิมเสนน้ำ และขนมพื้นบ้านต่างๆ

 

1pang8     %e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0017     %e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0018

สำหรับหมู่บ้านท่าจูด เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ คุ้งควนถ้ำ ชุมชนนี้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำคือ การร่องเรือแคนนู ชมทัศนียภาพของหมู่บ้านท่าจูด พร้อมเลือกซื้อสินค้าOTOP และรับประทานอาหารพื้นถิ่นจากชาวบ้านก่อนเดินทางต่อ

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0013     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0015

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0016     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0018

 

หมู่บ้านตลาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีที่นักท่องเที่ยวสายเซลฟี่พลาดไม่ได้ นั่งสองแถวไปเซลฟี่สถานต่างๆเช่น ถนนสตรีททอาร์ต ศาลจ้าแห่งแรกของชุมชน ศาลเทพเจ้ากวนอู สะพานเหล็กบุญสูง และยังสามารถซื้อสินค้าOTOPติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

 

 %e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004      %e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0010

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0016

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0017       %e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0020

 

หมู่บ้านทุ่งรัก ชุมชนที่มีชาวมอร์แกน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือการทำประมงพื้นบ้าน มีอาหารทะเลเป็นอาหารหลัก อีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้าOTOP เช่น ยาหม่องเทพทาโร เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ รวมถึงยังมีการสาธิตการทำไซดักปลาหมึกให้ได้รับชมอีกด้วย

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0032     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0034

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0028     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0020

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0007     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004

 

หมู่บ้านบางซอย สัมผัสวิถีชีวิตคนบ้านบางซอย ชมราชินีแห่งสายน้ำอย่าง พลับพลึงธาร คลองตาเลื่อน คุณตาที่หวงแหนในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง พร้อมชมการสาธิตการทำสเปรย์ไล่ยุง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และน้ำมันเหลืองสมานแผล และยังสามารถไปเล่นน้ำผ่อนคลายที่ ธารมรกต เพลินนาวา ได้อีกด้วย

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0017     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0011

2-pang5     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0018

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0009     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0010

 
หมู่บ้านคุรอด หมู่บ้านที่มีต้นไทรกลางน้ำกว่า100ปี ชมพื้นที่ทดลองปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในมูลนิธิชัยพัฒนา สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามจากจุดที่สูงที่สุดของโครงการ และยังสามารถแวะซื้อสินค้าOTOP ก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านต่อไป

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0001     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0007

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0013     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0022

 

มาถึงหมู่บ้านสุดท้ายของเส้นทางที่2 ของการท่องเที่ยวชุมชนOTOP นวัตวิถี คือ

หมู่บ้านบางวัน ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการทอดแห่หาปลา การร่อนแร่ การทำเทียนหมอ ก่อนเดินทางกลับชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ สะพานท่าเทียบเรือเหมืองต้นไทร ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก

 

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0003     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0011

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0027     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0026

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวชุมชนOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนเส้นทางที่2 อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ร่วมสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของคนในชุมชน สนับสนุนสินค้าOTOP สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ เพื่อให้เศรษกิจฐานรากที่ดีของประเทศอย่างยั่งยืน

…รักจัง…พังงา

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0023

Related posts