เปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย (AEN) ไทยแลนด์

เปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย (AEN) ไทยแลนด์

หวังบูมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่พิเศษ เข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ

 

นายมาซารุ ทากายาม่า ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง AEN  ได้ร่วมกับกรรมการเครือข่ายในไทยเปิด เออีเอ็น ไทยแลนด์ แซปเตอร์ หวังยกระดับเมืองไทยให้เป็นศูนย์กลางหรือฮับแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของโลก

2_resize

   การเปิดตัวสมาคมการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย (AEN) ครั้งนี้ ทางสมาคมได้เชิญผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาเปิดหัวข้อสัมมนาทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ผู้แทนเครือข่ายอีก 5 ประเทศที่เดินทางมารับฟังความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนว่ามีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศอย่างไรให้มั่นคงยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 31 สำนักงาน อพท. ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ

1

   ผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนามี ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา,   คุณธเนศร์ เพ็ชรสุวรรณ รองผู้ว่าการฝ่ายสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.),  ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) , นายแรนดี้ เดอแบนด์ ซีอีโอสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก , นายมาซารุ ทากายาม่า ประธานสมาคมท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย (AEN)  ได้มาเสวนากันในเรื่องระบบนิเวศในแต่ละชุมชน ที่จะเปิดรองรับนักท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ สร้างศักยภาพความพร้อมให้ความรู้ในการฟื้นฟูรักษาแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนถาวรในอนาคต สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชน และ ให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ในระบบเชิงนิเวศให้นานยิ่งขึ้น การเสาวนายังมีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้รับรู้ไม่ใช่แค่ ในประเทศไทย ยังคงถ่ายทอดความรู้สู่ระบบนิเวศของเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทาง สปป.ลาว. กัมพูชา. เมียนม่า ที่ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชุมชม สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก กับการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้และในอนาคตอันใกล้ ซึ่งคิดว่าจะต้องบูมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่พิเศษ เข้าสู่ตลาดนานาชาติต่อไป

Related posts