สวส.จัดกิจกรรม ณ ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ชุมชนเก่าที่มีวิถีพึ่งพาตนเองและทิวทัศน์น่าท่องเที่ยว

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) องค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

               ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ บ้านท่าฉลอม : ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

               นภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สัมภาษณ์ว่า จากการได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม มาแล้ว 2 ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง ทำให้มีการกล่าวขานถึงความสำเร็จของ สวส.มาอย่างต่อเนื่อง

               การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน ในครั้งนี้ ได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ โดยผู้ร่วมเสาวนา ประกอบด้วยตัวแทนวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

               พร้อมกันนี้ สวส.ยังได้พาคณะสื่อมวลชน เพื่อเรียนรู้การพัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเดินทางเยี่ยมชมวิถีชุมชนวัฒนธรรมเก่าแก่ของอำเภอท่าฉลอม ศึกษาวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำ รวมทั้งสินค้าและบริการชุมชนที่สามารถสร้างรายได้มาพัฒนาชุมชนโดยวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาชุมชน ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนเพื่อต่อยอดรายได้ให้ชุมชนและยังเป็นการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

               แม้กาลเวลาแห่งความทันสมัยจะค่อยๆ คืบคลานเข้ามายังชุมชนท่าฉลอม จ.สมุทรสงคราม แต่ก็จัดว่าชุมชนแห่งนี้ยังมีองค์ประกอบพื้นที่อีกหลายส่วนที่ยังคงเอกลักษณ์แห่งกลิ่นไอบรรพชนไว้ จึงจัดว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ที่สำคัญคือได้เรียนรู้แลเห็นวิถีอาชีพพึ่งพาตนเองในแบบที่สืบทอดกันมายาวนาน

               บ้านท่าฉลอม ศูนย์ท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน ที่อยู่: เลขที่ 18 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 /โทรศัพท์: 094 576 6767/ เวลาทำการ: เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 น.

https://www.facebook.com/BaanThachalom/

Related posts