รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส เข้าร่วมในพิธีอันทรงเกียรติ ประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จ.ตาก

               วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จังหวัดตาก ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกล โดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการพร้อม นายชาญณรงค์ แจ่มจันทร์ รองผู้ตรวจการสมาคมเพื่อการการศึกษาทางไกล เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานพิธีมอบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัชญา  พลชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยมีนักศึกษาที่อยู่ในการดูแลของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

               สำหรับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (Northern College) เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันมี นายประคอง พลหาญ  ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เปิดทำการสอนคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยในปีการศึกษา 2567 เปิดการสอนระดับปริญญาเอก

Related posts