ท่านนลินธรณ์ ธรรมสิริบูลย์..ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมสิริบูลย์  ความสำเร็จที่ทุ่มเททั้งใจ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

              มูลนิธิธรรมสิริบูลย์ องค์กรเพื่อการกุศล ที่สนับสนุนด้านรักษ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ คือ ท่านนลินธรณ์ ธรรมสิริบูลย์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบท.) โดยทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบท.) ได้มีการจัดประชุมสัมนา “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGs)” ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

               โดยในกรอบของความร่วมมือนั้น มูลนิธิฯจะมีความร่วมมือกับสมาคมฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่

              1.  การจัดหาพลังงานทดแทนและขายคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

               2.  การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

               3.  การพัฒนาการผลิตสารสกัดที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากพืชใบกระท่อม

               4.  การส่งเสริมการเกษตรด้วย เกษตรเทคโนโลยีและสมาร์ทฟาร์มมิ่ง(เกษตรอินทรีย์)

               5.  การพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเครื่องหมายรับรองฮาลาล

               6.  การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในท้องถิ่น

               7.  ศูนย์กลางของสินค้าในท้องถื่น (อาหารสด,อาหารแปรรูป ,สินค้าอุปโภค และสินค้าพื้นเมือง)

               8.  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพและสร้าง

รายได้สำหรับชุมชนท้องถิ่น

               จากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิธรรมสิริบูลย์ ได้เข้าถึงความต้องการของชุมชนและปัญหาที่แท้จริงพร้อมทั้งวางแผนหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาเดิมที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเอกชนและภาครัฐในจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเพื่อชุมชน ในการร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมสิริบูลย์ และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ณ ร้านกล้วยหอม แกรนด์เปียโน ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กทม.

              สำหรับประวัติคร่าวๆของ ท่านนลินธรณ์ ธรรมสิริบูลย์ ผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน มูลนิธิธรรมสิริบูลย์  ดังนี้คือ   ท่านเป็นผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศและผู้สนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วเอเชีย อินเดีย และออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสในบริษัทหลายแห่งที่สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

               สำหรับเกียรติประวัติอันโดดเด่นในการทำงานที่ผ่านมา ของท่านนลินธรณ์ ธรรมสิริบูลย์  เช่น

• แผนที่ถนนดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้โดย Toyota, Shell, Q8, Caltex และมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

• เผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สาธารณชนทั่วไปทราบ นิตยสาร GM ร่วมกับ Lonely Planet

• จัดทำ Digital 3D Atlas แห่งแรกของประเทศไทย

• พัฒนาความตระหนักรู้ของชุมชนให้กับเด็กกำพร้าพ่อแม่ในจังหวัดนนทบุรี

• ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

• โครงการพัฒนาเด็กในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

• ศูนย์ชุมชนขอนแก่นประเทศไทย

• โครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีและมหาวิทยาลัยเบรเมน ประเทศเยอรมนี

• สนับสนุนการออกแบบศูนย์ชุมชน การพัฒนา และการฝึกอบรมการจัดการ บันดุป มุมไบ ประเทศอินเดีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

• โครงการสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน เวียงแหง ภาคเหนือของประเทศไทย

• การรับรู้และโครงการชุมชนเสียมเรียบกัมพูชา

• โครงการชุมชนในรัฐคุชราต อินเดีย โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสังฆกายา ประเทศอินเดีย

• การประชุมธุรกิจ การค้า และความร่วมมือไทย-อินเดีย ครั้งแรก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

• เอกอัครราชทูตไทยเพื่อระเบียบระหว่างประเทศของมอลตา

• โครงการสนับสนุนเกษตรกรรมชีวภาพในชุมชนและท้องถิ่น

               ปัจจุบัน ท่านนลินธรณ์ ธรรมสิริบูลย์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน มูลนิธิธรรมสิริบูลย์  ก็ได้ทำหน้าที่พัฒนากลยุทธ์และจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทุกปีและวัตถุประสงค์ 5 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมในประเทศไทย อินเดีย และกัมพูชา พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดและการสนับสนุนจากองค์กรอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในประเทศอินเดีย ไทย กัมพูชา ออสเตรเลีย เยอรมนี แคนาดา มอลตา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

Related posts