กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ แถลงข่าวจัดทำ”ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุคมศักดิ์”

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดทำควงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญชวนให้ผู้เคารพศรัทธาเก็บเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้ โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุล อาภากรฯ ร่วมกับ พลเรือเอก พิเศษ ขันแข็ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดแถลงข่าว การจัดทำ “ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านทหารเรือที่ทรงได้วางรากฐานและพัฒนาการทหารเรือให้ทัดเทียมอารยะประเทศ จนได้รับพระสมัญญานามจากกองทัพเรื่อว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และด้านสมุนไพรไทย และยาไทย ทรงศึกษาตำรายาแพทย์แผนไทย นิพนธ์ตำรายาและรวบรวมตำรายาในรูปสมุดช่อยหน้าขาว และหน้าดำไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังได้เคยปรุงยาประทานรักษาคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและไม่คิดค่าใช้จ่าย จนได้รับการขนานพระนามด้วยความเคารพรักว่า “หมอพร” และ”เสด็จเตี่ย” ของประชาชน

ทั้งนี้ กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ กำหนด วันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นวันแรกจำหน่ายดวงตราไปรษณียากร ซึ่งออกจำหน่ายพร้อมกัน ทั้งชุดเล่มตราไปรษณียากรพิเศษ และไปรษณียบัตรภาพที่ระลึก ๒ แบบ ของมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจสะสมเก็บเป็นที่ระลึก สั่งซื้อชุดเล่มตราไปรษณียากรพิเศษ และไปรษณียบัตรภาพที่ระลึก ๒ แบบ ที่มูลนิธิฯ จัดทำได้ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖- วันแรกจำหน่ายโดยมูลนิธฯ กำหนดสถานที่ ๒ แห่ง คือ สำนักงานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน            และบูธจำหน่ายในพื้นที่ร้านค้า สวัสดิการ (TOP supermarket) วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ นอกจากนี้ ท่านผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖, ๐๙๖๙๕๑ ๔๘๙๕

www.abhakara.org

Facebook: มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Line official: @abhakara

Related posts