สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน ร่วมกับสมาคม Jinlianhua (จินเหลี๋ยนฮัว) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน 

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน โดยนางสาวนพมาศ รุ่งงามฤกษ์ ร่วมกับสมาคม Jinlianhua (จิน…

Read More