“แอร์เอเชีย”เริ่มให้บริการเที่ยวบิน“มาเก๊า – กระบี่”

“แอร์เอเชีย”เริ่มให้บริการเที่ยวบิน“มาเก๊า – กระบี่”

“แอร์เอเชีย”เริ่มให้บริการเที่ยวบิน“มาเก๊า – กระบี่”   สายการบินแอร์เอเชีย เริ่มให้บร…

Read More

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมมาเลเซีย ร่วมโปรโมทเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพ-โคตาคินาบาลู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมมาเลเซีย  ร่วมโปรโมทเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  เส้นทางกรุงเทพ-โคตาคินาบาลู

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมมาเลเซีย ร่วมโปรโมทเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยสายการ…

Read More

“แอร์เอเชีย”เปิดเส้นทางบินตรง“กรุงเทพ-ชุมพร”

“แอร์เอเชีย”เปิดเส้นทางบินตรง“กรุงเทพ-ชุมพร”

“แอร์เอเชีย”เปิดเส้นทางบินตรง“กรุงเทพ-ชุมพร”     สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริการ…

Read More