RUN พร้อมโชว์ผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565″

               กรุงเ…

Read More