สสว. ร่วมกับ วว. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางสู่ตลาดยุโรป

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเท…

Read More

สสว. จับมือ วว. ผนึกพลังสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนานาชาติ หนุนธุรกิจเครื่องสำอาง SMEs ไทย สู่ ตลาดยุโรป จัดเสวนาเตรียมพร้อม สู่มาตรฐานอียู

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร…

Read More

อว. และ วว. ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานชั้นนำออสเตรเลีย  สร้างเครือข่ายนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม

               สถาบั…

Read More