อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี

        15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมจิต…

Read More

ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (ตู่ ติงลี่)จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้ มีโชค เต็มชำนาญ

ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (ตู่ ติงลี่)จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้ มีโชค เต็มชำนาญ ร้อยเอก เมตต…

Read More