CP ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป

CP ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป

CP ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดการอบรม หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั…

Read More

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”    คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  (ก…

Read More