มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอ จัดอบรมสิทธิแรงงาน แก้ปัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์

Ms. Michelle Leighton (Chief, Labour Migration Branch, ILO) พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทีม…

Read More