กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 13 พันธมิตร ร่วมลงทุนสนับสนุน InnoSpace (Thailand)                  ร่วมกันสร้าง National Platform สนับสนุน Startup อย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามควา…

Read More