“ก้องหล้า ภูวดลอานนท์” ผู้บริหาร “เวทีไท” เปิดศูนย์บําบัดยาเสพติด “ภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์” 

“ก้องหล้า ภูวดลอานนท์” อดีตนักจัดรายการ-เจ้าของคลื่นวิทยุ และผู้บริหาร “เวทีไท”ผันตัวสร้าง…

Read More