ลูกชิ้น “นำชัย” ยึดมั่นในคอนเซ็ปท์ “ทุกที่ต้องมีเรา”ทุกกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

“คุณศุภมา จิตต์เที่ยง” และ “คุณณปภัช จิตต์เที่ยง” กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด …

Read More