มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอ จัดอบรมสิทธิแรงงาน แก้ปัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์

Ms. Michelle Leighton (Chief, Labour Migration Branch, ILO) พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทีม…

Read More

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดตัวแคมเปญ “HERO” ช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีอนาคตที่สดใส 

“ฮีโร่” ในสายตาของคุณเป็นอย่างไร หลายคนอาจคิดว่า ผู้ที่จะสามารถต่อสู้เพื่อช่วยเหลือหรือสร้…

Read More