จากความกตัญญู สู่การแทนคุณแผ่นดิน  “ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ”  เปิดตัวอาคารหอบรรพบุรุษตระกูลหวาง  (อึ๊ง)  และมูลนิธิฯ  เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล

ดร.ไชยวัฒน์   เหลืองอมรเลิศ  ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้  ผู้ดำเนินธุรกิจ  “ส…

Read More