สมาคมสวนสนุกโลก (IAAPA) มีมติแต่งตั้ง  นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ เป็นรองประธานคนที่ 2 พร้อมเลือกกรรมการใหม่วาระปี 2565

ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ( 28 กันยายน 2564)    คณะกรรมการสมาคมสวนสนุกโลก (I…

Read More