‘พรพิมล’ ไปต่อ! เพื่อคนดนตรี มอบลิขสิทธิ์ 10% เพลงครูชาลี ให้สมาคมนักร้องฯ

              ที่สถานีวิท…

Read More

เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “เพื่อครู” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ครูชาลี และครูสุรพล

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม”ร่วมกับ”สมาคมดนตรีแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สมาคมนักร้องแห่ง…

Read More

ครูชาลี อินทรวิจิตร เข้าเยี่ยม ครูสุรพล โทณะวณิก

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลน…

Read More