ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมกับ กฟภ.และกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงาน “กิจกรรมบริจาคโลหิต”

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมกับ กฟภ.และกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงาน “กิจกรรมบริจาคโลหิต”

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมกับ กฟภ.และกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงาน “กิจกรรมบริจาคโลหิต” …

Read More

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2560

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2560

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน …

Read More

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมพลังผู้ให้ GIVE BLOOD SAVE LIFE ครั้งที่ 1/2560

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมพลังผู้ให้ GIVE BLOOD SAVE LIFE ครั้งที่ 1/2560

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมพลังผู้ให้ GIVE BLOOD SAVE LIFE ครั้งที่ 1/2560  รวมพลังผู้ให้ GIV…

Read More