กสศ. จับมือ สกสว. ผนึกพลัง 2 กองทุนขับเคลื่อนงานวิจัย ‘แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา’ พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยให้หลุดจากกับดักความยากจนข้ามรุ่นด้วยระบบข้อมูลและตัวแบบนวัตกรรม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยแล…

Read More

ให้อิสระโรงเรียนพัฒนาตนเอง ด้วยแนวทางต่างกัน เพื่อการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กล่าวว่า สพฐ.แล…

Read More

การศึกษาตอบโจทย์ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ กสศ. กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ย…

Read More

กสศ. MOU ภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบ ‘อพม. Smart’ และ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

‘ESS Thailand’ ประสานความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น สร้างระบบดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กเยาว…

Read More

กสศ. ระดมเครือข่ายเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่มีทางเลือก สอดรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ชูนโยบายถึงว่าที่รัฐบาลจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนด้าน ‘ศ.ดร.สมพงษ์’ ย้ำ การศึกษาไร้ทางเลือก-ไม่ตอบโจทย์ชีวิต ทำเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบสูงถึง 85%

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุ…

Read More

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กสศ. ประกาศเจตนารมณ์ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ยกระดับกลไกพื้นที่ ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย ทั้งด้านโอกาสและคุณภาพ

               จังหวัดสุรินทร์ จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศเจตนา…

Read More

กสศ.แนะลงทุนด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยช่วงเวลา ‘สมองทอง’ วัยแห่งการสร้างรากฐาน และเป็นช่วงแห่งโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ความเสมอภาค อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ร่วมกับ สำนั…

Read More

กรุงเทพมหานคร – กสศ. ปักหมุด สร้างเมืองเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนานโยบายที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน แก้ปัญหาเชิงระบบอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักประกันความเสมอภาคทางการศึ…

Read More