กลุ่มรวมพลังอาชีวะใส่ช็อปทำความดี ร่วมกับผู้พันเบิร์ด ทำกิจกรรม CSR เพื่อน้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ย 2565 พันเอกวันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)  จิตอาสา 904 และนางธัญรัศม…

Read More