การโยกย้ายข้าราชการระดับซี 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ วางคนตรงกับงาน

การโยกย้ายข้าราชการระดับซี 11 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมติครมในวันนี้ เป็นที่วิพากษ์ วิจ…

Read More

“ศธ.” ชู 4 กลยุทธ์แก้ปัญหาหนี้สินครูใต้ ผนึกกำลังสถาบันการเงินภาครัฐ-เอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังสถาบันการเงินชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน แก้ปัญหาหนี้สินครูภาคใ…

Read More

ศธ.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ปีที่ 131 การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

               (30 ม…

Read More

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กสศ. ประกาศเจตนารมณ์ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ยกระดับกลไกพื้นที่ ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย ทั้งด้านโอกาสและคุณภาพ

               จังหวัดสุรินทร์ จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศเจตนา…

Read More

ศธ.จับมือมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท และภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการยุวทูตสันติภาพ 

ศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท โดยพระครูใบฎีกา โอภาโส และภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ จัดการแ…

Read More

ทส. ผนึกกำลัง ศธ. เซ็น MOU สร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผ่านโครงการ Eco – School

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ…

Read More

‘หมอตี๋’ ชวนผู้บริหาร 6 กระทรวงเมืองระยองเล่นอิสระ เป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เติบโตเต็มศักยภาพ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน…

Read More

ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ(น้องปริ้นเตอร์) รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565″ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ความภาคภูมิใจของพ่อแม่ คือการได้เห็นลูกประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของ…

Read More

รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

              เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็…

Read More

“น้องเติร์ด-น้องธรี”สองเยาวชนดีเด่น 2564 ความภูมิใจของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ (SISB)

“น้องเติร์ด” เด็กชาย กันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ และ“น้องธรี” เด็กหญิง ชนกนันท์ โรจนสมิทธ์  …

Read More