เปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ…

Read More

TICA และ GIZ ร่วมจัดสัมมนาการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

TICA และ GIZ ร่วมจัดสัมมนาการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศ…

Read More

TICA Connect ครั้งที่ 4

TICA Connect ครั้งที่ 4   พณฯ วีรศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเ…

Read More