วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.เปิดให้ประชาชนกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

               วันเส…

Read More

“ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ “  รอง ผบ.ตร.  ติดตามการปฏิบัติงานป้องกัน การติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณ ในเขตชายแดนป้องกันอาชญกรรมทางออนไลน์

              เมื่อวันที่…

Read More

Life English Centre หรือ LEC สอนโดยอาจารย์คนไทยและต่างชาติ ที่จบทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ประสบการณ์สอนมากกว่า  20 ปีเรียนได้ตั้งแต่ 3 ขวบ- 70 ปี

Slogan ของ LEC คือ “Learn Live Soar”         นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล…

Read More